Професиoнална биографија


ЕЛИТА ШУКИ

 

Лични податоци:

Родена на 20 јули, 1971 година во Скопје, мажена.

 

 

Образование:


2003 година

Државен Универзитет - Тетово

Правен факултет, општа насока.

 

2010 година

Положен правосуден испит

 

Работно искуство

 

21.11.2013 година

Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки

 

04.11.2008 - 04.11.2013 година

Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки

 

01.01.2007 – 03.11.2008 година

Агенција за државни службеници, советник за аналитичко студиски работи во Одделение за вработување, Сектор за правни работи.

 

18.07.2006 – 31.12.2006 година

Агенција за државни службеници, советник за планирање и спроведување меѓународна соработка во Одделение за меѓународна соработка, Сектор за меѓународна соработка и стручно усовршување.

 

01.05.2006 – 17.07.2006 година

Генералниот Секретаријат во Владата на Репубилка Македонија, советник за општи и правни работи, во Одделение за општи и правни работи, во Сектор за опши работи.

 

26.04.2004 - 26.04.2006 година

Совет за радиодифузија, соработник за анализа (анализа на програма).